Gruppeledelsen

Gruppeledelsen

Gruppeledelsen er den daglige overordnede ledelse af gruppen. 

Gruppeledelsen vælges blandt lederne i afdelingerne og har ansvaret for at varetage den overordnede ledelse, koordinering og planlægning i gruppen. Ledelsen består af en Gruppeleder (GL) og et antal Gruppeassistenter (GA). Se fototavlen til højre for denne tekst og adresser for mere kontaktinformation. 

Opgaver

Vores primære opgave er at "formidle samarbejde mellem lederne i gruppen, koordinere gruppens daglige spejderarbejde samt varetage fælles ledelsesmæssige opgaver". Sådan står det skrevet i de nye vedtægter for korpset. 

Vi tolker det i gruppen således, at gruppeledelsen skal sikre, at der er en overordnet linie i gruppens arbejde og at vi varetager det overordnede papirarbejde som der er nødt til at være i forbindelse med den daglige drift i gruppen (registreringer, kommunikation med division og korps, referater med mere). 

Endvidere er vi, sammen med bestyrelsesformand og kasserer, gruppens repræsentanter i forhold til division og korps. 
Den overordnede linie sikres gennem flere ting:

  • Ledermøder (der holdes ca. 8 om året).
  • Nytårskur (planlægningstur for alle lederne i starten af januar).
  • Et antal gruppearrangementer:
- Gruppetur i februar
- PR-arrangement i august
- Oprykningsdag i august
- Giberræs i september


Udover disse arrangementer, er der andre tiltag i gruppen, som kræver en koordinering: 

  • Hjemmeside og Bavn - det handler om gruppens interne kommunikation. Her skubber vi på udviklingen i forhold til de enkelte afdelinger.
  • Deltagelse i divisions- og korpssommerlejre (F.eks. Blå Sommer 2004)
  • Loppemarked

Gruppeledelsen skal også sikre, at lederne i gruppen får de rigtige kursustilbud, så de er rustet til at tage opgaverne, samt at klanen fungerer optimalt - det er en del af gruppens fremtidens ledere. 

På bestyrelsesturen i marts har vi arbejdet med fremtidens indsatområder, mål og handlingsplaner. Se mere i vores handlingsplan
.