Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af forældrerepræsentanter, ledere og unge valgt på den årlige generalforsamling, som spejderne har valgt at kalde for "grupperådet". Grupperådet i Højbjerg Drenge er altid om søndagen på vores gruppetur. 


Bestyrelsen består af tre forskellige slags medlemmer: 

ForældrevalgteForældrevalgte er fortrinsvis forældre, men enkelte andre kan vælges ind. Ledere, der også er forældre i gruppen kan ikke vælges herunder.
LedereLedere er gruppens ledere - her skal gruppelederen vælges
UngeUnge, er de medlemmer af gruppen, der på valgtidspunktet er mellem 15 og 24 år.


De formelle regler siger, at der skal minimum være to af hver (6 i alt), men det er op til gruppen selv at bestemme, hvor mange der er behov for. Gruppen skal tilstræbe, at der er 1/3 af hver. 

Endvidere skal der tilstræbes, at der mindst er 1/3 af hvert køn i bestyrelsen. Denne regel er dog svagere i dag end tidligere, ligesom drenge- (og pige-)grupper er undtaget fra reglen. 

Bestyrelsens ansvarsområde:
Vi mødes med 1-2 måneders mellemrum i spejderhytten. Alle ledere og assistenter i gruppen er inviteret med til bestyrelsesmødet. 

Det følgende er en oversigt over Bestyrelsens opgaver i henhold til korpset:

  At gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpset formål, arbejdsgrundlag og værdier
  At gruppen i øvrigt overholder korpsets love
  Gruppens økonomi
  Opfølgning på beslutninger på grupperådsmødet
  Koordination og beslutninger vedrørende gruppens dagligdag
  Indstilling af ledere til godkendelse

 

Hvad laver bestyrelsen?

I bestyrelsen er vi mere det praktiske og administrative bagland for spejdergruppens arbejde. Vi er med til at planlægge aktiviteterne og holde styr på budgettet. 

Principielt har vi naturligvis også det moralske ansvar i forhold til de øvrige forældre, og det økonomiske ansvar, bl.a. i forhold til kommunen, som bidrager økonomisk til driften. I en så velfungerende gruppe som Højbjerg Drenge er det imidlertid ikke nogen tung byrde at løfte. 

Vores praktiske opgaver er mangeartede. Hovedpunkterne er planlægning, regnskab, hyttevedligeholdelse, administration og jobs på de forældrevendte aktiviteter. 

Endvidere er bestyrelsen med til at planlægge og lægge rammer for gruppens fremtidige indsatsområder. dette blev gjort på den årlige bestyrelsestur - indsatsområder, ml. Resultatet fremgår af vores handlingsplan og konstituering

På et typisk bestyrelsesmøde, har vi en dagsorden som indeholder en status på spejder- leder- og aktivitetssituationen i de enkelte afdelinger. Der er nyheder fra gruppeleder, formand og status fra kassereren. Der er relevante emner på i forhold til aktiviteterne. F.eks. korpslejr op til en korpslejr, Stjærhytten i forbindelse med renovation af samme og lignende. 

Bestyrelsens konstituering fremgår af handlingsplanen.