Trop

Om afdelingen

Aldersgruppe: 
12 - 16 år
Ledere: 
Tor Eskildsen
Jesper Villadsen
Mikkel Vohlert
Mikkel Ellegaard
Frederik Gubi
forsideblok_gryde_over_baal_fotograf_joergen_lind_nielsen

Storspejderne / Troppen

 Troppen er for de 12-16 årige spejdere, og det sidste skridt inden spejderne står på helt egne ben som seniorspejdere. I øjeblikket er vi omkring 30 storspejdere i Højbjerg Drenge. I Troppen får du 4 år med masser af aktiviteter og spænding. En god lang spejdertid med hovedvægt på patruljesystemet. Patruljerne er troppens grundlæggende enheder. 

 

Oplevelser som storspejder

I Troppen er det som nævnt patruljearbejdet, der lægges vægt på. Spejderne i Troppen indgår i en patrulje, der selv planlægger og afholder deres ugentlige patruljemøder uden deltagelse af tropslederne. Det er derfor patruljelederen (PL) og patruljeassistenten (PA) for den pågældende patrulje, der planlægger og leder patruljemøderne. I øjeblikket består troppen af fire patruljer: Glenter, Pingviner, Ugler og Ørne (alfabetisk orden). 

En gang om måneden (sidste tirsdag i hver måned) afholder vi et tropsmøde, som er et fælles møde for alle patruljerne. På tropsmødet, som arrangeres af tropsstaben - troppens ledelse, laver vi normalt nye og spændende aktiviteter - ofte i forbindelse med et tema. Hensigten med tropsmøderne er at give patruljerne inspiration til deres egne møder samtidig med at der fra stabens side lægges vægt på at spejderne erhverver nye færdigheder eller genopfrisker gamle ditto. Tropsmøderne er også grundlaget for den løbende tropskonkurrence, der afgøres hver sommer, og giver den højest scorende patrulje håneretten i et helt år! 

Troppen tager hvert år på en række tilbagevendende ture, som fremgår af nedenstående skema, samt en eller flere yderligere ture efter behov. 

NavnBeskrivelse
Divisionsturneringenen weekendtur, hvor vi dyster i spejderfærdigheder mod de andre grupper i divisionen.
Juletur (i november)en meget traditionsrig weekendhyggetur for Troppen.
Vinter-heike (januar/febuar)en heike i det kolde danske vintervejr. En overnatning. 
Gruppetur (i februar)en weekendtur for alle spejdere og ledere i Højbjerg Drenge.
Tropstur (normalt i foråret)en weekendtur, som evt. afslutter et temaforløb.
SommerlejrenTroppens største aktivitet af alle. Den finder sted i juni eller juli måned og strækker sig normalt over 7 til 10 dage. Omkring hvert fjerde år går sommerlejren til det store udland!


Af forskellige sommerlejre vi har været på kan nævnes: Kærre-hike til Fur, kanotur i Sverige, standlejr på Samsø, alpetur i Schweiz, vandretur i Norge og Blå Sommer - korpsets landslejr med mange tusinde spejdere. 

Patruljeture er weekendture som patruljen selv planlægger og afholder. Disse ture er vigtige for fællesskabet og sammenholdet i patruljen, og patruljerne opfordres derfor til at tage på patruljetur så ofte som muligt. Der er selvfølgelig hjælp at hente til planlægningen hos tropsstaben, skulle det blive nødvendigt. 

Troppens møder

Der er fast Tropsmøde for alle spejdere i troppen, den sidste tirsdag i måneden. Herudover afholder hver patrulje et patruljemøde hver uge. 
Tropsmødet afholdes den sidste tirsdag på måneden på Katterhøj kl. 19.00 - 21.00, med mindre andet oplyses.