Mikro

Om afdelingen

Aldersgruppe: 
6 - 7 år
Mødedag/tid: 
Mandag 17:30-18:00
Ledere: 
Jens holtet og Morten Najbjerg
Kontakt gruppeledelse
forsideblok_besnoering_fotograf_mads_danquah

Mikro

Mikrospejderne er de yngste spejdere i gruppen. Det er for drenge i alderen 6-8 år, eller for drenge, der går i 0. eller 1. klasse. Starter man som 6-årig, kan man nå at være mikrospejder i 2 år, inden man rykker op som minispejder. 


I mikroafdelingen er vi normalt 3-4 ledere og 18-20 børn. Af hensyn til kvaliteten i spejderarbejdet har vi en øvre grænse på 20 børn, hvorfor vi i perioder har venteliste. Har man et barn, der gerne vil starte som mikrospejder, er det en god idé at kontakte os i god tid. 

Spejderne er delt ind i 3-4 patruljer, som vi i mikrosprog kalder for bander. På de fleste møder arbejder og leger vi sammen flokvis, men ved løb og andre opgaver, arbejder de sammen bandevis. 

Det skal være sjovt at være mikrospejder. Derfor lægger vi stor vægt på, at mødeindholdet er varieret, at vi leger og hygger os og sørger for en god stemning. Det er vores mål, at børnene herigennem lærer og forstår betydningen af sammenhold og kammeratskab, erhverver sig nogle praktiske færdigheder og rustes til de udfordringer, der senere venter dem som større spejdere. 

Oplevelser som mikrospejder

Som udgangspunkt holder vi vores mandagsmøder ved spejderhytten på Katterhøj. Vi holder næsten alle vores møder udendørs, så vi forventer, at spejderne er klædt på til vejret hver gang. 4-6 om året holder vi møde ved skov, strand, vandhuller el. lign., hvilket også vil fremgå af kalenderen. Desuden holder vi et møde både forår og efterår med vores venskabsgruppe, pigerne fra 1. Højbjerg. 

Møderne er typisk et miks af leg, hygge og små opgaver. Vi tager på løb, laver mad over bål, udforsker naturen på mikro- og makroplan, bygger huler, laver dyrefoder og meget andet. Udover de faste mandagsmøder, vil der i løbet af et spejderår kunne forventes følgende ture og arrangementer: 

Oktober:Musefodsvedstur, et arrangement med de øvrige mikrospejdere fra Århus Skov Division. Finder sted lørdag eller søndag.
November:Juletur. Den sidste weekend i november tager vi på hyttetur fra lørdag til søndag. Kun for mikrospejdere og deres ledere.
Februar:Gruppetur/Fastelavnstur. Den store årlige tur hvor hele gruppen tager af sted samlet fra fredag til søndag. Afsluttes søndag med generalforsamling for forældre.
April eller maj:Mikrotræf, lørdag eller søndag sammen med mikrospejderne fra Aros divisionen og Århus Skov Division.
Juni:Mikrosommerlejr med 3 overnatninger.
Mikroernes faste møder

Møder afholdes mandag kl. 17:30 - 19:00 ved vores spejderhytte på Katterhøj. Forældrene kan på hjemmesiden læse om møderne et halvt år frem, eller om møderne afvikles andetsteds.